Category Archives: Nieuws

Klankbordgroep Bisonspoor2020

Maandag 4 februari was er weer een klankbordgroep Bisonspoor2020. In de klankbordgroep toetst men ideeën, peilt men meningen, onderzoekt men draagvlakken en inventariseert men bezwaren en tegengeluiden. Vanuit de Wijk- en Bewonerscommissie waren wij met vijf personen aanwezig. Hieronder vindt u een verslag van de bijeenkomst.

Uitkomsten parkeeronderzoek
Uit het parkeeronderzoek is duidelijk gebleken dat in Bisonspoor en Antilopespoor veel door mensen van buiten de buurt wordt geparkeerd door mensen die op Bisonspoor werken of met de trein naar het werk gaan. Een parkeergarage voor forenzen bij het station ziet het college niet zitten. Men heeft liever dat treinreizigers naar Breukelen rijden en daar parkeren. Wat ook bij het onderzoek is opgevallen, is dat op de parkeerplaats bij het station auto’s staan, die er constant staan. Men vermoedt mensen die op vakantie zijn via Schiphol en hier gratis parkeren.
Vanuit de klankbordgroep kwam het voorstel elders parkeerruimte te creëren en vervoer naar het station te regelen en dat het misschien toch tijd wordt na te denken over de mogelijkheid van blauwe zone’s in de wijken met vergunningen voor bewoners. Hierbij moeten we wel uitkijken dat het bewoners geen geld gaat kosten.

Horecavisie Bisonspoor
Men wil graag een levendig centrum, ook bij de nu autoluwe ring wil men terrasjes. Ook werd er gesproken over de mogelijkheid van een hotel. Dat leek de klankbordgroep geen goed idee, omdat dat ook weer extra verkeer meebrengt en daarmee de parkeerdruk verhoogt. Bovendien gaat de bouw van een hotel ten koste van woningen en daarmee de zo nodige sociale huurwoningen. Wel zijn we voor horeca op het plein waar vroeger restaurant Callas zat.

Update werkzaamheden Winter Trust
De leden van de klankbordgroep waren verbolgen dat Winter Trust niet de moeite had genomen zelf iemand naar deze bijeenkomst te sturen.Er wordt nu gewerkt aan de gevels rond het marktplein. Bij het plaatsen van hekwerken wordt nauwelijks rekening gehouden met voetgangers. De gemeente gaat erop toezien dat paden en wegen door de werkzaamheden niet geblokkeerd worden.
Wat de bekleding van de parkeergarage betreft, kregen we niet veel duidelijkheid. We hebben verzocht er toch op aan te dringen dat ook de afritten in P1 bedekt worden en dat de zijkant bij het politiebureau afgedekt wordt met tenminste een zeil, zodat bewoners minder last van de lichten hebben.
Er schijnt weinig gebruik gemaakt te worden door bewoners en personeel van de mogelijkheid in de parkeergarage te parkeren.

Foto van de website Bisonspoor 2020

Update over Safariweg
Een tijdje terug zijn er rood-witte blokken geplaatst bij de wijkuitgang. De gemeente heeft daar positieve geluiden over ontvangen en gaat dit nu definitief zo inrichten. Wel is er gevraagd om nog net wat duidelijker aan te geven dat het verkeer vanuit Antilopespoor dat in het midden van de weg staat om linksaf richting politiebureau te rijden voorrang heeft op verkeer dat voorgesorteerd staat om linksaf de parkeergarage in te gaan.
Wij hebben aangedrongen om nog duidelijker maatregelen te nemen voor de oversteek voor fietsers en voetgangers bij de parkeergarage en het Marcs-gebouw. Daar is de situatie niet overzichtelijk, waardoor zeer regelmatig bijna-ongelukken gebeuren.
Verder was men verbaasd dat op de Safariweg files ontstaan. Dat verbaasde ons weer, want al het verkeer dat eerder via diverse in- en uitgangen liep, loopt nu via de Safariweg. Vooral als er treinen zijn binnengekomen, wat in de spits 8 treinen zijn, loopt de Safariweg vol. De gemeente gaat kijken wat voor maatregelen ze hier kunnen treffen.
Binnen enkele weken begint men met het planten van de bomen en struiken op de Safariweg.

Struintuin in Reigerskamp

In samenwerking met IVN (natuureducatie), Jantje Beton (buitenspelen) en het MEC Maarssen wordt in februari 2019 de ‘Struintuin’ gerealiseerd.

Dit is een plek voor kinderen om te ravotten, ontdekken en spelen. De Struintuin komt te liggen vlak naast het MEC Maarssen in het wijkpark in Reigerskamp.

We zijn heel erg blij dat we dit kunnen realiseren! De Struintuin is al meerdere jaren een wens die nu tot uiting gaat komen.

Vind u het leuk om te helpen? U bent welkom!

Vanaf begin februari start de aanleg van de Struintuin. Hierbij kan de aannemer alle hulp gebruiken! Zowel van volwassenen als van kinderen. Dus staat u graag met uw voeten in de klei? U bent woensdag 13 en woensdag 20 februari van harte welkom!

Hieronder vindt u een link naar een informatiefolder.

Herinrichting Safariweg: laatste werkzaamheden

6 september 2018 – Van maandag 17 september in de ochtend tot en met woensdag 19 september 07:00 uur vinden de laatste werkzaamheden plaats voor het opnieuw inrichten van de Safariweg. Op 19 september in de ochtend is de heringerichte Safariweg klaar en weer open voor het verkeer.

Overdag vinden er werkzaamheden plaats zoals het aanbrengen van een puinlaag op de weg. Dit dient als onderlaag voor het asfalt. Ook worden de lantaarnpalen geplaatst en komt er weer groene beplanting terug. In de nachten van maandag en dinsdag wordt de laatste laag asfalt aangebracht op de weg en komt ook de witte belijning terug. Tijdens deze werkzaamheden hebben de hulpdiensten altijd doorgang. Uiteraard zijn deze werkzaamheden wel afhankelijk van het weer.

Toegang wijken Antilopespoor en Waterstede
De wijken Antilopespoor en Waterstede zijn van 17 september tot en met 19 september voor bewoners en bezoekers toegankelijk via het fietspad langs het ING-kantoor. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer de wijk in en uit te begeleiden.

Omleiding voor het verkeer naar Bison Shopping Center en omgeving
Van maandag 17 september 06:30 uur tot en met woensdag 19 september 07:00 uur is de Safariweg niet toegankelijk voor verkeer. Er geldt deze dagen een omleiding voor het verkeer. Vanaf de Burgemeester Waverijnweg, Ruimteweg en Floraweg rijdt het verkeer via de Vogelweg richting de Safariweg, het Bison Shopping Center en de daarbij gelegen bedrijven en kantoren. De omleiding is met gele borden aangegeven.

« Older Entries