Veiligheid in en om het huis

Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen
Veiligheid is voor veel ouderen een belangrijk onderwerp. Veiligheid is van belang om prettig te kunnen leven. U kunt zelf veel doen om uw gevoel van veiligheid te vergroten. Samen met Veilig Thuis Utrecht, de brandweer, Unlocked, de Seniorenraad en Welzijn Stichtse Vecht organiseert gemeente Stichtse Vecht meerdere voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren. De eerste voorlichtingsbijeenkomsten gaan over ‘Veiligheid in en om het huis’. Brandpreventie en inbraakpreventie staan daarin centraal. Deze bijeenkomst vindt op 11 mei in Breukelen plaats en op 15 mei in De Ark Maarssenbroek.

Het thema ‘Veiligheid en financiën’ vindt een week later plaats, op 18 mei in Breukelen en 22 mei in Maarssenbroek. De bijeenkomsten zijn van 14.00-16.00 uur.

Read more »

Opschoondag in Antilopespoor! Doe mee op 25 maart!

Vanaf 12.00 uur gaat de PvdA in de wijk zwerfafval verwijderen. Verzamelen bij 665;
en van 13.00 u. – 15.00 uur staat Leef maatschappelijke dienstverlening met een informatietent voor in de wijk. Klik voor meer informatie over deze actie op onderstaande link.

https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=38894

Daarna is het aan de bewoners om de wijk netjes te houden.

Laatste CV ketels in huurgedeelte 539 – 721 worden binnenkort vervangen

In augustus vorig jaar is Portaal begonnen met de vervanging van de 18 jaar oude CV ketels in 183 woningen (nrs. 539 t/m 721).
Er heeft toen vervanging van 140 ketels plaatsgevonden. De bewonerscommissie heeft in december contact opgenomen met Portaal met de vraag waarom de ketels niet in alle daarvoor in aanmerking komende woning vervangen waren. Daar kon Portaal niet echt een antwoord op geven. Wel werd toegezegd dat de ketels die nog niet vervangen waren in het eerste kwartaal van 2017 vervangen zouden worden.

Gisteren kregen de bewoners van de woningen waar de ketel nog niet vervangen was een brief van Portaal dat hun CV ketel in 2017 vervangen zouden worden.

Vandaag kreeg de bewonerscommissie een e-mail van Portaal met de volgende tekst:
‘Zoals met u besproken is het complex Antilopespoor als eerste op de planning gezet. De fa. Feenstra stuurt de bewoners een afsprakenkaartje om definitieve afspraken in te plannen.
Van Feenstra heb ik doorgekregen dat zij eind maart gaan starten bij u in de wijk, en de verwachting is dat er 3 tot 6 cv-ketels per dag gehangen zullen worden.’

Het heeft dus even iets langer geduurd, maar door de bemiddeling van de bewonerscommissie is er nu in ieder geval duidelijkheid en worden ook de laatste ketels binnenkort vervangen.

Denk mee over groenkwaliteiten van jouw leefomgeving!

Gemeente Stichtse Vecht heeft een prachtige groene uitstraling en dat willen we graag zo houden. Daarom willen we samen met inwoners en belangenorganisaties onze belangrijke groenstructuren in beeld te krijgen op basis waarvan de komende maanden een visie en ambitie op het openbaar groen wordt opgesteld. Het project is gefaseerd in vier gebieden: Maarssenbroek, Loenen, Breukelen en Maarssen-Dorp. Op donderdag 16 februari van 16.00 uur tot 19.00 uur start de gemeente in park Maarssenbroek bij het Milieu Educatief Centrum met een inloopbijeenkomst. Uw ideeën en inbreng zijn daarbij van harte welkom.

Read more »

Wijzigingen onderhoudsabonnement Portaal

Per 1 maart 2017 verandert het onderhoudsabonnement van Portaal. Elke huurder van Portaal heeft hierover (als het goed is) een brief ontvangen met meer informatie.

Wat is een onderhoudsabonnement?
Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud aan uw woning, met name kleine reparaties in en om het huis. Als u deze kleine reparaties niet zelf kunt doen, kunnen wij deze voor u uitvoeren. Daarvoor kunt u tegen een vast bedrag per maand een onderhoudsabonnement afsluiten. U voorkomt daarmee dat u voor onverwacht hoge kosten komt te staan, het bespaart u tijd en de reparaties worden goed en snel uitgevoerd.

Wat verandert er in het onderhoudsabonnement?
De belangrijkste aanpassingen in het abonnement zijn:

Read more »

« Older Entries Recent Entries »